Các tổ chức phát hành trái phiếu gồm những ai?

Trái phiếu được phát hành như một dạng nợ có thể giao dịch. Người phát hành trái phiếu là người đi vay, trong khi người sở hữu hoặc người mua trái phiếu là người cho vay. Khi trái phiếu đáo hạn, người phát hành trái phiếu hoàn trả cho trái chủ giá trị gốc. Có nhiều tổ chức phát hành trái phiếu, trong đó phổ biến nhất là Công ty, Chính phủ, Các khu vực tổ chức siêu quốc gia và các thành phố

1. Tổ chức phát hành trái phiếu: Doanh nghiệp

Loại trái phiếu phổ biến nhất được phát hành bởi các công ty. Các công ty phát hành trái phiếu khi họ yêu cầu nguồn vốn để tài trợ cho các dự án hoặc vốn lưu động. Trái phiếu doanh nghiệp có thể dao động giữa toàn bộ phổ xếp hạng trái phiếu, như thang đo được cung cấp bởi cơ quan xếp hạng tín dụng S&P.

Các công ty thậm chí có thể phát hành các loại trái phiếu khác nhau, với các đặc điểm khác nhau của trái phiếu. Theo đó, một công ty được xếp hạng tín nhiệm cụ thể có thể có các khoản phát hành trái phiếu không nhất thiết phải phù hợp với xếp hạng tín nhiệm đó. Ví dụ, một công ty có thể phát hành trái phiếu được xếp hạng AA, ngay cả khi bản thân công ty được xếp hạng toàn bộ là công ty AAA.

Thanh toán lãi suất coupon từ trái phiếu doanh nghiệp có thể được thanh toán thông qua các hoạt động thông thường, hoặc các nguồn gián tiếp khác, chẳng hạn như hạn mức tín dụng, nợ quay vòng, hoặc thậm chí nhiều trái phiếu hơn.

2. Cơ quan phát hành trái phiếu: Chính phủ

Loại trái phiếu phổ biến thứ hai được phát hành bởi các chính phủ. Trái phiếu Kho bạc là một ví dụ tuyệt vời về loại hình tổ chức phát hành trái phiếu này. Xếp hạng trái phiếu chính phủ thường rất cao, mặc dù điều này có thể phụ thuộc vào chính phủ cụ thể phát hành trái phiếu. Trái phiếu do chính phủ của một quốc gia đang phát triển phát hành đương nhiên sẽ có rủi ro cao hơn và được đánh giá thấp hơn trái phiếu do một quốc gia phát triển phát hành.

Trái phiếu Kho bạc là một trái phiếu được đánh giá rất cao, do đó lợi tức của những trái phiếu này thường được coi là lãi suất phi rủi ro khi thực hiện các tính toán tài chính

Các khoản thanh toán lãi suất coupon cho trái phiếu chính phủ thường được thanh toán từ nguồn thu của chính phủ, chẳng hạn như thuế.

3. Nhà phát hành trái phiếu: Các tổ chức siêu quốc gia

Các tổ chức siêu quốc gia đề cập đến các tổ chức toàn cầu không có trụ sở tại một quốc gia cụ thể. Cụ thể hơn, một tổ chức siêu quốc gia có các thành viên tồn tại ở nhiều quốc gia. Ví dụ về các tổ chức siêu quốc gia phát hành trái phiếu là Ngân hàng Thế giới hoặc Ngân hàng Đầu tư Châu Âu. Giống như trái phiếu chính phủ, những trái phiếu này thường được đánh giá khá cao.

Một tổ chức siêu quốc gia có thể phát hành trái phiếu để tài trợ cho hoạt động của mình và thanh toán các khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá thông qua doanh thu hoạt động.

4. Nhà phát hành trái phiếu: Khu vực và thành phố

Các thành phố nhỏ hơn có thể phát hành trái phiếu tương tự cho các chính phủ. Những trái phiếu này thường sẽ được đánh giá tương tự như đối với chính phủ bao trùm. Mặc dù bản thân trái phiếu không phải do chính phủ phát hành, nhưng chúng thường được hỗ trợ bởi sự tin tưởng hoàn toàn của chính phủ đó.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *