Cách sử dụng bậc thang trái phiếu để có thu nhập hưu trí

Bậc thang trái phiếu sử dụng trái phiếu để bảo vệ tiền của bạn và cung cấp thu nhập ổn định khi bạn nghỉ hưu. Để xây dựng thang trái phiếu, bạn mua trái phiếu sao cho ngày đáo hạn của trái phiếu diễn ra trong một khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là bạn mua một tài sản sẽ bán hoặc cung cấp thu nhập để trang trải chi phí trong tương lai (chẳng hạn như thanh toán các hóa đơn trị giá một tháng sau khi bạn nghỉ hưu).

1. Sử dụng Bậc thang trái phiếu cho dòng tiền

Bạn có thể sử dụng thang trái phiếu khi nghỉ hưu để cung cấp các khoản tiền cần thiết cho các chi phí của bạn mỗi năm. Ví dụ, một người bảo thủ có thể lấy toàn bộ danh mục đầu tư của họ và mua trái phiếu đơn lẻ để chúng đáo hạn hàng năm trong ba mươi năm tới để đáp ứng nhu cầu về dòng tiền của họ.

Đây sẽ là một bậc thang trái phiếu 30 năm. Một người ít bảo thủ hơn có thể sử dụng bậc thang trái phiếu để thanh toán các hóa đơn chỉ trong 5 đến 10 năm đầu tiên.

2. Sử dụng Bậc thang trái phiếu để cân bằng danh mục đầu tư của bạn

Giả sử bạn có mức chấp nhận rủi ro vừa phải và sẽ nghỉ hưu với 1 triệu VNĐ. Bạn có thể lấy 40% danh mục đầu tư của mình (400.000 VNĐ) và mua tám trái phiếu với mỗi trái phiếu có thể có mệnh giá 50.000 VNĐ. Trái phiếu đầu tiên sẽ đáo hạn sau một năm và trái phiếu thứ hai sau hai năm. Một phần ba có thể đáo hạn trong ba năm, v.v. Bậc thang trái phiếu này sẽ kéo dài hơn tám năm. Đây là một ví dụ đơn giản, nhưng nó cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách nó hoạt động.

600.000 VNĐ còn lại có thể được đưa vào cổ phiếu (tốt nhất là quỹ mở) để tạo nên phần tăng trưởng trong danh mục đầu tư của bạn. Nếu cổ phiếu của bạn có tỷ suất sinh lợi trung bình là 8%, thì 600.000 VNĐ sẽ tăng lên chỉ hơn 1 triệu VNĐ trong tám năm tới. Sau đó, bạn có thể bán lại 400.000 VNĐ cổ phiếu để tạo ra một nấc thang trái phiếu tương tự.

3. Giữ trái phiếu của bạn cho đến khi chúng đáo hạn

Về mặt thị trường, giá trái phiếu hiện tại giảm khi lãi suất tăng. Khi xem xét phương án này, hãy nhớ rằng trái phiếu riêng lẻ hoạt động khác với quỹ mở trái phiếu (mặc dù mối quan hệ với lãi suất là tương tự).

Nếu bạn sử dụng trái phiếu riêng lẻ để tạo thành danh mục đầu tư phù hợp, bạn sẽ sử dụng số tiền gốc để trả nợ khi trái phiếu đáo hạn. Mặc dù giá trái phiếu sẽ dao động trước khi đáo hạn, nhưng những biến động đó sẽ không thành vấn đề miễn là bạn nắm giữ nó.

4. Tìm hiểu về Trái phiếu và Lập kế hoạch đầu tư của bạn

4.1. Các yếu tố cần xem xét khi sử dụng thang trái phiếu

Có nhiều yếu tố cần xem xét khi sử dụng thang trái phiếu:

  • Chất lượng tín dụng của trái phiếu bạn mua rất quan trọng vì công ty phải có mặt để thanh toán cho bạn.
  • Đặc tính thuế của thu nhập từ tiền lãi có thể tăng hoặc giảm khung thuế của bạn.
  • Tài khoản bạn mua trái phiếu cũng có thể ảnh hưởng đến thuế bạn phải trả.
  • Bạn nên biết cách hạch toán và sử dụng tiền lãi mà trái phiếu tạo ra trước năm đáo hạn.
  • Bạn nên tìm một dịch vụ hoặc tài khoản môi giới có uy tín để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua trái phiếu của bạn.
  • Bạn nên biết khi nào thu hoạch phần tăng trưởng trong danh mục đầu tư của mình.

4.2. Kế hoạch đầu tư

Một cách tốt hơn để sử dụng phần tăng trưởng trong danh mục đầu tư của bạn là không đợi tám năm trước khi bán bớt cổ phiếu để thu được nhiều trái phiếu hơn. Thay vào đó, bạn sẽ bán cổ phiếu của mình trong những năm với lợi nhuận thị trường chứng khoán mạnh mẽ. Sau đó, bạn sẽ mua thêm trái phiếu và đặt chúng ở cuối bậc thang trái phiếu của mình.

Trong những năm với lợi nhuận thị trường chứng khoán kém, bạn sẽ không bán cổ phiếu của mình. Nếu bạn có nhiều năm lợi nhuận thị trường chứng khoán kém, bạn có thể xuống đến mức chỉ còn lại hai đến ba năm trái phiếu chất đầy. Không có gì sai với điều này; quan điểm của việc tạo ra bậc thang trái phiếu là giữ tiền của bạn an toàn và đáp ứng nhu cầu dòng tiền ngắn hạn. Điều này giúp bạn không bán cổ phiếu của mình trên thị trường giảm giá.

Khi trái phiếu đáo hạn, bạn biết số tiền bạn sẽ nhận được bất kể sự biến động của lãi suất. Nếu bạn bán trái phiếu trước ngày đáo hạn, bạn có thể nhận được nhiều hơn hoặc thấp hơn giá ban đầu của trái phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.