Một số điều cần tìm hiểu về đầu tư trái phiếu

Giống như các loại chứng khoán khác, nhà đầu tư cá nhân cần tìm hiểu một số kiến thức về trái phiếu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Dưới đây bao gồm những câu hỏi thường gặp của khách hàng về đầu tư trái phiếu.

Mở tài khoản Các trái phiếu chào bán

Tìm hiểu về trái phiếu

Trái phiếu là gì?

Khi bạn đầu tư vào một trái phiếu, nghĩa là bạn đang cho tổ chức phát hành trái phiếu vay tiền và trái phiếu này giống như một công cụ để đảm bảo sẽ trả lại số tiền bạn đã cho vay, kèm theo lãi suất.

Các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, và các doanh nghiệp là những tổ chức phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền từ các trái chủ cho các mục đích như xây dựng đường xá, mở rộng quy mô hoặc đầu tư cho một dự án,….

trai-phieu-la-gi-ibond-tcbs

Tìm hiểu cách mua bán đầu tư trái phiếu

Nếu nhà đầu tư đang cân nhắc về việc mua một trái phiếu thì có thể tìm kiếm các trái phiếu phù hợp đang được chào bán trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tìm hiểu xếp hạng tín dụng có ý nghĩa gì với đầu tư trái phiếu?

Đây là một cách để đánh giá khả năng trả nợ của các tổ chức phát hành trái phiếu, dựa trên cơ sở lịch sử vay, trả và các yếu tố khác. Xếp hạng tín dụng thường được nghiên cứu và thẩm định bởi một cơ quan độc lập và uy tín (ví dụ: Standard & Poor’s).

Xếp hạng tín dụng phản ánh sự đánh giá về mức độ tín nhiệm của tổ chức phát hành ở thời điểm hiện tại và không đảm bảo về hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Tìm hiểu về các thu nhập từ đầu tư trái phiếu

Lợi tức của một trái phiếu là gì?

Thu nhập từ việc nắm giữ một trái phiếu được gọi là lợi tức. Nó bao gồm phần lãi suất của trái phiếu mà bạn sẽ nhận được hàng năm cộng với phần lời (hoặc trừ đi phần lỗ) giữa giá mua ban đầu và số tiền bạn dự kiến sẽ nhận được khi đáo hạn, do có sự biến động về giá trong một thời kỳ nhất định.

Trong đó, các khoản thanh toán lãi suất thường chiếm phần lớn lợi tức của trái phiếu và thường được gọi là lãi suất coupon. Hầu hết các trái phiếu đều có mức lãi suất coupon cố định trong suốt thời gian tồn tại, tuy nhiên, vẫn có một số loại là có lãi suất thay đổi.

Phần lớn số tiền mà một trái phiếu trả được xác định bởi lãi suất hiện hành và các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến trái phiếu đó.

loi-tuc-cua-mot-trai-phieu-la-gi-ibond

Lợi suất là gì?

Lợi suất của trái phiếu là thước đo lợi tức kỳ vọng dựa trên lãi suất coupon, giá của trái phiếu và các yếu tố khác.

Lợi suất trái phiếu = lãi suất coupon (trái tức) / giá trái phiếu (mệnh giá)

Tìm hiểu sự khác biệt giữa lãi suất và lợi suất trái phiếu

Lãi suất coupon là lãi suất định kỳ mà nhà phát hành hứa sẽ trả cho trái chủ mỗi năm, thường được biểu thị bằng phần trăm mệnh giá của trái phiếu (trong đó mệnh giá là số tiền mà nhà phát hành đã vay ban đầu và có nghĩa vụ trả lại khi trái phiếu đáo hạn)

Lợi suất là thước đo gần đúng của lợi nhuận kì vọng cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu về lãi suất của trái phiếu

Điều gì xảy ra với khoản thanh toán lãi suất nếu giá trái phiếu tăng hoặc giảm?

Khi giá trái phiếu tăng hoặc giảm thì nó vẫn trả cùng một khoản lãi cho trái chủ. Các khoản thanh toán lãi suất hàng năm được tính bằng cách nhân mệnh giá của trái phiếu với lãi suất coupon.

Trái phiếu thường được trả lãi định kỳ (mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng một lần), dựa trên các thiết lập trong tuyên bố chào bán ban đầu.

lai-suat-tai-dau-tu-ibond

Tìm hiểu lãi suất tái đầu tư

Là lãi suất thu về cộng thêm khoản lãi giả định thu được khi nhà đầu tư tái đầu tư lãi suất coupon của trái phiếu ngày khi nhận được để tối đa hóa lợi nhuận. Lãi suất tái đầu tư giả định là 5,8%/năm.

Lãi suất tái đầu tư này nhằm giúp NĐT dễ so sánh với lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.

Điều gì xác định lãi suất của một trái phiếu?

Tìm hiểu chi phí đầu tư trái phiếu

Về cơ bản có 2 loại phí liên quan đến trái phiếu, bao gồm:

Phí giao dịch

Phí lưu ký trái phiếu

Tìm hiểu các loại thuế khi đầu tư trái phiếu

Ngoài trái phiếu chính phủ không phải chịu thuế thì hầu hết các loại trái phiếu khác đều có quy định về thuế. Theo quy định hiện hành của Việt Nam, khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân phải chịu các loại thuế:

  • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi nhận lãi coupon trái phiếu: Số thuế TNCN được xác định bằng lãi xác định theo lãi suất coupon nhân với thuế suất theo quy định của luật. Thuế suất hiện tại được tính bằng 5%.
  • Thuế bán trái phiếu: 0,1% tính trên giá bán trái phiếu.

Nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn, tiền gốc trái phiếu không bị tính thuế TNCN.

Tìm hiểu thêm về đầu tư trái phiếu với chuyên gia