Đặc điểm cơ bản của trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các doanh nghiệp để gây quỹ cho các mục đích khác nhau, từ xây dựng cơ sở vật chất mới đến mua thiết bị để mở rộng hoạt động kinh doanh. Trước khi quyết định mua bất kì loại trái phiếu doanh nghiệp nào, nhà đầu tư cần nắm rõ những đặc điểm cơ bản của trái phiếu ấy

Trái phiếu doanh nghiệp có đặc điểm cơ bản gì?

Đặc điểm về kỳ hạn và ngày đáo hạn của trái phiếu

Ngày đáo hạn của trái phiếu nói chung và trái phiếu doanh nghiệp nói riêng là ngày mà số tiền gốc (giá mua ban đầu hoặc mệnh giá) của trái phiếu đến hạn được hoàn trả lại cho nhà đầu tư. Đây cũng là khoảng thời gian mà nhà đầu tư có thể nhận được các khoản thanh toán lãi suất.

Trái phiếu doanh nghiệp có thể được phát hành với các kỳ hạn cơ bản bảo gồm: ngắn hạn (tối đa 5 năm), trung hạn hoặc dài hạn (thường trên 10 năm).

Một số doanh nghiệp có thể mua lại các trái phiếu do chính họ phát hành trước khi đến kỳ hạn của trái phiếu và việc này có thể ảnh hưởng đến ngày trả lại tiền gốc cho nhà đầu tư.

dac-diem-ve-ky-han-va-ngay-dao-han-cua-trai-phieu-ibond

Đặc điểm kết cấu cơ bản của một trái phiếu

Trước khi mua một trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiểu những đặc điểm cơ bản về kết cấu và cách mà trái phiếu đó trả lãi suất

Với trái phiếu có lãi suất cố định truyền thống

Nhà đầu tư cho tổ chức phát hành vay một số tiền xác định trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận. Đổi lại, nhà đầu tư nhận được các khoản thanh toán lãi suất cố định theo lịch trình đều đặn trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu, và toàn bộ tiền gốc sẽ được trả lại khi đáo hạn.

voi-trai-phieu-lai-suat-tha-noi-ibond

Với trái phiếu lãi suất thả nổi

Các trái phiếu này có đặc điểm là lãi suất thay đổi được điều chỉnh định kỳ theo tỷ giá tham chiếu, chẳng hạn như chỉ số gắn với tín phiếu kho bạc ngắn hạn hoặc lãi suất thị trường tiền tệ. Những trái phiếu này mang đến sự bảo vệ khi lãi suất tăng, nhưng lợi tức của chúng thường thấp hơn so với các chứng khoán có lãi suất cố định có cùng kỳ hạn và sẽ kém hiệu quả hơn nếu lãi suất giảm.

Với trái phiếu không trái tức

Các khoản thanh toán lãi suất được gọi là thanh toán phiếu coupon (trái tức). Đối với trái phiếu không trái tức sẽ có điểm đặc biệt là không thực hiện thanh toán lãi suất định kỳ trước khi trái phiếu đáo hạn. Thay vào đó, trái phiếu này sẽ được bán với giá chiết khấu so với giá mua ban đầu và được mua lại như một khoản thanh toán duy nhất, bao gồm cả gốc và lãi, khi đáo hạn.

voi-trai-phieu-khong-trai-tuc-ibond

Đặc điểm về lợi tức của trái phiếu

Lợi tức là tỷ suất lợi nhuận từ khoản đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư (dựa trên giá và khoản thanh toán lãi suất nhận được), và là một đặc điểm cơ bản trong đầu tư trái phiếu: lợi tức được sử dụng để đo lường lợi nhuận của một trái phiếu so với các trái phiếu khác và cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn mua trái phiếu.

Lợi tức khác với lãi suất của trái phiếu; lợi tức thay đổi để phản ánh sự biến động về giá của trái phiếu dưới ảnh hưởng của sự biến động lãi suất.

Cụ thể, sau khi mua một trái phiếu bằng mệnh giá, lãi suất hiện hành có thể tăng trong thời hạn của trái phiếu khiến giá thị trường của trái phiếu đã mua giảm xuống, vì các trái phiếu mới hơn được phát hành với lãi suất cao hơn. Điều này sẽ dẫn đến giá bán trái phiếu thấp hơn mệnh giá ban đầu.

dac-diem-ve-loi-tuc-cua-trai-phieu-ibond

Đặc điểm về rủi ro tín dụng của trái phiếu doanh nghiệp

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu không thể hoàn thành các khoản thanh toán cho nhà đầu tư, bao gồm cả số tiền gốc và tiền lãi định kỳ.

Nhà đầu tư trái phiếu cần đặc biệt xem xét khả năng thanh toán các khoản nợ theo lịch trình đầy đủ và đúng hạn của tổ chức phát hành – bao gồm tất cả các khoản thanh toán lãi suất và mệnh giá trái phiếu

Xếp hạng tín dụng

Hầu hết trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá về chất lượng tín dụng bởi các cơ quan xếp hạng như Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service và Fitch Ratings.

xep-hang-tin-dung-ibond

Trái phiếu đầu tư

Trái phiếu được xếp hạng BBB hoặc Baa trở lên được coi là trái phiếu ở cấp độ đầu tư. Điều này có nghĩa là tổ chức phát hành được coi là có thể đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ cơ bản và có rủi ro vỡ nợ thấp.

Trái phiếu lợi suất cao

Trái phiếu có xếp hạng từ BB hoặc Ba trở xuống được coi là các khoản đầu tư mang tính đầu cơ hơn và được gọi là trái phiếu có lợi suất cao.

Trái phiếu có lợi suất cao thường được phát hành bởi các công ty mới, các công ty đã gặp vấn đề về tài chính hoặc các công ty trong lĩnh vực đặc biệt cạnh tranh,…. Họ trả lãi suất cao hơn so với trái phiếu ở cấp đầu tư để bù đắp cho rủi ro vỡ nợ cao hơn.

trai-phieu-loi-suat-cao-ibond

Các đặc điểm cơ bản của một trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao

Các trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao thường được phát hành bởi những doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt, các tập đoàn lớn trên thị trường nên giảm thiểu rủi ro vỡ nợ

Chẳng hạn như sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp iBond được thiết kế Techcom Securities (TCBS) bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Những trái phiếu này có chất lượng tín dụng tốt, tiềm năng mang lại cho nhà đầu tư dòng thu nhập đều đặn và tương đối cao với mức lãi suất kỳ vọng lên tới 10%/năm

san-pham-trai-phieu-doanh-nghiep-ibond

Ngoài ra, trái phiếu iBond còn có khả năng thanh khoản linh hoạt, được giao dịch trên thị trường thứ cấp, cho phép nhà đầu tư có thể nhận được vốn gốc trước khi đáo hạn.

Khi mua trái phiếu iBond, nhà đầu tư cần mở tài khoản TCBS để có thể đặt mua trái phiếu trực tuyến và chọn các gói thanh khoản khi đáo hạn (Pro, Prix) hoặc sử dụng dịch vụ iConnect để dễ dàng bán lại mà vẫn duy trì lợi tức đầu tư tốt. Hướng dẫn nhà đầu tư cách mở tài khoản và đặt lệnh mua tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.