Đầu tư vào trái phiếu rác

Trái phiếu ráctrái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư thấp hơn với rủi ro cao hơn và nói chung lợi suất cao hơn các trái phiếu doanh nghiệp khác. Đối với một số nhà đầu tư, rủi ro gia tăng là hoàn toàn xứng đáng đối với lợi nhuận tiềm năng tăng thêm. Tuy nhiên, những người khác có thể muốn tránh xa những tài sản rủi ro hơn này.

1. Trái phiếu rác là gì?

Trái phiếu rác, hoặc trái phiếu “lợi suất cao”, có nguy cơ vỡ nợ cao hơn trái phiếu doanh nghiệp loại đầu tư. Trái phiếu rác rất dễ phát hiện khi bạn xem xét danh sách các khoản đầu tư trái phiếu tiềm năng, vì chúng có xếp hạng tín dụng từ BB trở xuống. các cơ quan xếp hạng như Standard & Poor’s (S&P) hoặc Fitch hoặc xếp hạng từ Ba trở xuống từ Moody’s.

Nếu bạn đang đầu tư vào trái phiếu rác, bạn nên xem xét xếp hạng tín dụng lịch sử của doanh nghiệp cơ bản phát hành trái phiếu. Nếu xếp hạng tín dụng của trái phiếu có xu hướng tăng lên, nó có thể là một “trái phiếu được thăng cấp” trên đường đến hạng đầu tư. Nếu nó có điểm tín dụng có xu hướng đi xuống, nó có thể là “trái phiếu bị hạ cấp” đã từng được xếp hạng đầu tư nhưng đã bị hạ cấp.

2. Xếp hạng tín dụng trái phiếu rác

Sau đây là phạm vi xếp hạng tín dụng của trái phiếu rác được thể hiện bởi các cơ quan xếp hạng chi phối:

Rủi ro cao: Xếp hạng Ba hoặc B bởi Moody’s, và BB hoặc B bởi S&P. Điều này có nghĩa là công ty hiện có thể đáp ứng các khoản thanh toán, nhưng có thể sẽ không nếu điều kiện kinh tế hoặc kinh doanh xấu đi. Đó là bởi vì nó dễ bị tổn thương một cách bất thường trước các điều kiện bất lợi.

Rủi ro cao nhất: Xếp hạng Caa, Ca hoặc C bởi Moody’s; và CCC, CC hoặc C của S&P. Các điều kiện kinh tế và kinh doanh phải thuận lợi cho công ty để tránh vỡ nợ.

Vỡ nợ: Xếp hạng C bởi Moody’s và D bởi S & P.

3. Tại sao các nhà đầu tư sẽ mua trái phiếu rác?

Như với bất kỳ khoản đầu tư hoặc đi vay nào khác, rủi ro cao hơn dẫn đến lãi suất cao hơn. Là một nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi đầu tư vào trái phiếu rác so với đầu tư vào trái phiếu ít rủi ro hơn.

Trái phiếu rác có thể tăng lợi nhuận tổng thể trong danh mục đầu tư của bạn đồng thời cho phép bạn tránh được sự biến động cao hơn của cổ phiếu. Những trái phiếu này mang lại lợi suất cao hơn trái phiếu loại đầu tư và thậm chí có thể hoạt động tốt hơn nếu chúng được nâng cấp khi hoạt động kinh doanh được cải thiện.

Hiệu suất của trái phiếu rác thường có tương quan cao với hiệu suất của cổ phiếu và ít tương quan chặt chẽ hơn với các trái phiếu khác. Tuy nhiên, không giống như cổ phiếu, trái phiếu cung cấp các khoản thanh toán lãi suất cố định. Và chúng có rủi ro thấp hơn cổ phiếu ở một số khía cạnh. Ví dụ, người sở hữu trái phiếu thường được trả tiền trước khi người sở hữu cổ phiếu trong trường hợp phá sản.

Trái phiếu rác được phát hành với thời gian đáo hạn từ 4 năm đến hơn 10 năm, trong đó 10 là loại trái phiếu phổ biến nhất. Trái phiếu rác thường không thể gọi được trong vòng ba đến năm năm, có nghĩa là người đi vay không thể trả hết trái phiếu trước khoảng thời gian đó.

4. Ưu và nhược điểm của đầu tư trái phiếu rác

4.1. Ưu điểm

Lợi suất đầu tư cao hơn: Trái phiếu có lợi suất cao thường trả lãi suất cao hơn trái phiếu loại đầu tư.

Rủi ro thấp hơn cổ phiếu: Trong trường hợp công ty phá sản, người sở hữu trái phiếu được hoàn vốn trước người sở hữu cổ phiếu.

Thanh toán định kỳ: Giống như hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu rác điển hình bao gồm một khoản thanh toán “lãi suất coupon” liên tục cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Chỉ đầu tư vào một loại tài sản có thể gặp rủi ro. Việc thêm một nhóm trái phiếu rác đa dạng vào phần nắm giữ của bạn sẽ cải thiện sự đa dạng hóa danh mục đầu tư nếu loại tài sản này phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.

4.2. Nhược điểm

Rủi ro vỡ nợ cao hơn: Xếp hạng tín dụng thấp hơn cho thấy nguy cơ vỡ nợ hoặc phá sản cao hơn tại công ty phát hành, đặc biệt nếu nền kinh tế suy thoái.

Rủi ro về giá tài sản: Nếu xếp hạng của trái phiếu bị hạ thấp, những người mua trong tương lai sẽ yêu cầu lợi suất cao hơn, buộc giá thị trường của trái phiếu phải giảm xuống.

5. Lưu ý dành cho nhà đầu tư khi đầu tư trái phiếu rác

Trái phiếu rác là một phần quan trọng của thị trường trái phiếu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng phải là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của bạn. Đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân, hoàn toàn không sao nếu bỏ qua trái phiếu rác. Đối với những người khác, loại hình nắm giữ này nên chiếm một phần tương đối nhỏ trong danh mục đầu tư của bạn và tốt nhất nên mua thông qua các quỹ ETF đa dạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.