MỤC: Kiến Thức

Sự khác biệt giữa mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp và giá trị thị trường của chúng

Trái phiếu là khoản tài chính tương đương với IOU. Nếu bạn mua trái phiếu mới phát hành từ chính phủ hoặc công ty, mệnh giá hoặc mệnh giá là số tiền bạn đã đầu tư, thường là 1.000 đô la cho mỗi trái phiếu, mà nhà phát hành hứa sẽ trả lại cho bạn […]

Lợi suất danh nghĩa và lợi suất thực của trái phiếu doanh nghiệp là gì?

loi-suat-danh-nghia-va-loi-suat-thuc-cua-trai-phieu-doanh-nghiep-la-gi-ibond

Khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần so sánh lợi suất danh nghĩa và lợi suất thực để phân tích lợi nhuận sẽ nhận được tính từ ngày mua cho đến ngày trái phiếu đáo hạn. 1. Mối quan hệ giữa giá và lợi suất của trái phiếu doanh nghiệp Mênh […]

Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp có gì khác so với giá thị trường của chúng?

menh-gia-trai-phieu-doanh-nghiep-co-gi-khac-so-voi-gia-thi-truong-cua-chung-ibond

Mệnh giá của một trái phiếu doanh nghiệp là giá trị của trái phiếu đó. Giá thị trường là số tiền thực tế mà nhà đầu tư đã bỏ ra để mua trái phiếu. Đôi khi hai giá trị này sẽ bằng nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì giá thị trường sẽ […]

Giá trái phiếu doanh nghiệp và lãi suất thị trường có mối quan hệ như thế nào?

gia-trai-phieu-doanh-nghiep-va-lai-suat-thi-truong-co-moi-quan-he-nhu-the-nao-ibond

Khi mua trái phiếu doanh nghiệp, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến sự tăng hoặc giảm giá trị của trái phiếu, lãi suất thị trường là một trong những nguyên nhân chính. Vì vậy, nhà đầu tư nên chú ý đến các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi […]