MỤC: Kiến Thức

Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu nhằm mục đích gì?

xep-hang-tin-nhiem-trai-phieu-nham-muc-dich-gi-ibond

Thông thường, trước khi các tổ chức phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng, mỗi một trái phiếu sẽ nhận được xếp hạng từ một hoặc nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu là gì? Xếp hạng tín nhiệm của mỗi trái phiếu sẽ hoạt động như […]

Trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi: Khoản đầu tư nào tốt hơn?

trai-phieu-va-chung-chi-tien-gui-khoan-dau-tu-nao-tot-hon-ibond

Như các khoản đầu tư, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi có một số điểm tương đồng. Chúng đều là những sản phẩm đầu tư có rủi ro thấp, lợi nhuận thấp cho những người muốn bảo toàn vốn của mình. Tuy nhiên, bất chấp những điểm tương đồng này, vẫn có một số […]