MỤC: Kiến Thức

Mua trái phiếu doanh nghiệp

mua-trai-phieu-doanh-nghiep-ibond

Đây là loại trái phiếu được phát hành bởi những doanh nghiệp. Khác với trái phiếu địa phương, việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp phải chịu thuế. Để có cái nhìn sâu hơn về cách Trái phiếu Doanh Nghiệp có thể mang lại lợi ích cho kế hoạch đầu tư của bạn, hãy xem […]

Yếu tố kinh tế nào ảnh hưởng đến lợi tức trái phiếu doanh nghiệp?

yeu-to-kinh-te-nao-anh-huong-den-loi-tuc-trai-phieu-doanh-nghiep-ibond

Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến lợi tức của trái phiếu doanh nghiệp là lãi suất, lạm phát, đường cong lợi suất và tăng trưởng kinh tế. Lợi tức trái phiếu doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi các chỉ số của chính doanh nghiệp đó, như xếp hạng tín dụng và lĩnh […]