So sánh Cổ phiếu ưu đãi và Trái phiếu

Cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu giống nhau ở chỗ đều mang lại nguồn thu nhập cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn khác nhau ở một số đặc điểm quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về hai loại chứng khoán này

1. Sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Sự khác biệt cơ bản giữa cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu là cổ phiếu ưu đãi là cổ phần sở hữu trong một công ty còn trái phiếu là khoản vay có lãi cho các công ty, cơ quan và chính phủ.

1.1. Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là một hình thức bảo đảm vốn cổ phần. Một công ty phát hành cổ phiếu để huy động vốn bằng cách cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu mà họ sở hữu. Thông thường cổ phiếu cung cấp một khoản thanh toán cố định thường xuyên dưới hình thức cổ tức.

Cổ phiếu ưu đãi thường được gọi là chứng khoán “hỗn hợp” vì nó cung cấp thu nhập cố định thường xuyên của một trái phiếu nhưng cũng là cổ phần sở hữu trong một công ty dưới dạng cổ phiếu phổ thông.

1.2. Trái phiếu

Một trái phiếu là một chứng khoán nợ. Một thực thể như công ty, đô thị, cơ quan hoặc chính phủ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư trong một khoảng thời gian hoặc kỳ hạn nhất định. Trái chủ đưa cho người phát hành mệnh giá của trái phiếu để đổi lại lời hứa trả lãi cho tiền gốc theo một tỷ lệ cố định trong những khoảng thời gian đều đặn. Vào cuối kỳ hạn, khi trái phiếu đến hạn thanh toán, công ty phát hành hoàn trả cho trái chủ toàn bộ số tiền gốc.

2. Dòng thu nhập từ cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Cổ phiếu ưu đãi có mức trả cổ tức cố định, nhưng một công ty có thể chọn bỏ qua việc thanh toán cho người sở hữu cổ phiếu ưu đãi nếu công ty gặp khó khăn về tài chính.

Các khoản thanh toán lãi suất trái phiếu được hỗ trợ bởi hiệu lực của pháp luật, yêu cầu công ty phát hành phải trả tiền hoặc đối mặt với phá sản.

Do sự khác biệt này, trái phiếu cung cấp một dòng thu nhập đáng tin cậy hơn khi so sánh với cổ phiếu ưu đãi.

3. Tính ưu tiên

Nghĩa vụ nợ được ưu tiên hơn tất cả các nghĩa vụ khác mà một công ty có. Trước khi cổ tức được trả cho người sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông, phải trả lãi cho trái phiếu. Trong trường hợp phá sản, trái chủ lại được ưu tiên hơn và thường có thể thu một số phần trăm từ việc thanh lý tài sản của công ty. Các cổ đông có thể bị bỏ lại rất ít hoặc không được bồi thường. Trái phiếu mang lại lợi suất đầu tư an toàn hơn so với cổ phiếu ưu đãi

4. Rủi ro của cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Nếu một công ty không tạo ra lợi nhuận, các cổ đông ưu đãi có thể thấy cổ tức của họ bị đình chỉ. Giá trị của cổ phiếu có thể dao động về giá trị do rủi ro thị trường.

Với trái phiếu, rủi ro chính là biến động lãi suất và rủi ro vỡ nợ. Lãi suất tăng làm cho trái phiếu trở nên ít giá trị hơn. Công ty phát hành trái phiếu có thể vỡ nợ nếu không thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình. Trong trường hợp này, trái chủ sẽ không nhận được tiền lãi của mình đến hạn, mặc dù anh ta có thể bù đắp một số khoản lỗ của mình từ tiền phá sản.

5. Tính linh hoạt

Cổ phiếu ưu đãi thường được phát hành thay vì trái phiếu vì nó có nghĩa vụ thanh toán yếu hơn. Cả cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu đều có thể “được thu hồi”, có nghĩa là công ty phát hành có quyền chọn mua lại chúng trong những điều kiện nhất định.

Đối với nhà đầu tư, cả hai loại chứng khoán này đều có thể “chuyển đổi”, có nghĩa là họ có quyền lựa chọn chuyển đổi chúng thành cổ phiếu phổ thông trong các điều kiện thị trường thích hợp hơn.

Cả hai chứng khoán đều có tính thanh khoản hoặc dễ dàng giao dịch trên thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *