So sánh trái phiếu và trái khoán tín dụng

Cả trái phiếu và trái khoán tín dụng đều thuộc loại chứng khoán nợ và đều có thể đem lại thu nhập cố định cho nhà đầu tư. Do đó, rất nhiều nhà đầu tư thận trọng sẽ muốn tìm hiểu về hai loại sản phẩm đầu tư này. Bài viết dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về từng loại và sự khác biệt giữa chúng.

1. Định nghĩa về Trái phiếu và Trái khoán tín dụng

Cả trái phiếu và trái khoán tín dụng đểu là các công nợ do chính phủ hoặc một công ty phát hành.

Các công ty phát hành trái phiếu sẽ trả các khoản lãi suất cố định, được gọi lãi suất coupon, trong suốt kỳ hạn của trái phiếu và bạn sẽ được trả lại mệnh giá (giá gốc) của trái phiếu nếu nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn. Trái khoán tín dụng là một loại trái phiếu nhưng tương đối rủi ro hơn trái phiếu.

Nhìn chung, cả hai sản phẩm này đều được phát hành để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

2. Tổng quan về Trái phiếu và Trái khoán tín dụng

Cho dù là một công ty nhỏ, một doanh nghiệp lớn hay chính phủ, thì nhu cầu về tài sản có tính thanh khoản cao nhất là tiền luôn hiện hữu. Ngoài vay tiền từ ngân hàng, thì trái khoán tín dụng và trái phiếu là hai trong số nhiều cách rất phổ biến để huy động tiền

Nói cách khác, đây là những công cụ tài chính thể hiện nghĩa vụ của người cho vay đối với người đi vay. Lý do sử dụng trái phiếu và trái khoán tín dụng như một công cụ tài chính là yêu cầu về nguồn vốn quá lớn mà một người cho vay sẽ không thể cung cấp. Do đó, các công ty và chính phủ phát hành trái phiếu và trái khoán để đáp ứng yêu cầu về vốn.

Trái phiếu được bảo đảm vì trái chủ được ưu tiên trong quá trình thanh lý. Mặt khác, trái khoán tín dụng tương đối không chắc chắn vì người nắm giữ trái khoán được cân nhắc sau khi người sở hữu trái phiếu đã được thanh toán hết vào thời điểm thanh lý tài sản của tổ chức phát hành. Các trái khoán chỉ được sao lưu thông qua mức độ tín nhiệm và chỉ định của bên phát hành.

tong-quan-ve-trai-phieu-va-trai-khoan-tin-dung-ibond

3. Điểm giống và khác nhau giữa trái phiếu và trái khoán tín dụng

3.1. Điểm khác nhau

Không phải trái phiếu nào cũng là trái khoán tín dụng, nhưng tất cả các trái khoán tín dụng đều là trái phiếu.

Rủi ro trong trái phiếu ít hơn nhiều so với rủi ro liên quan đến trái khoán tín dụng.

Trong thời gian mất khả năng thanh toán, các tổ chức ưu tiên hoàn trả cho chủ sở hữu trái phiếu hơn là chủ sở hữu các trái khoán.

Vì rủi ro liên quan đến trái khoán cao hơn trái phiếu, nên tỷ lệ lãi suất trong trái khoán cũng cao hơn so với trái phiếu.
Trái phiếu thường được đảm bảo bằng tài sản trong khi các trái khoán có thể được hoặc có thể không được đảm bảo bằng tài sản.

Các trái khoán được phát hành cho một mục đích cụ thể hơn so với trái phiếu. Trái khoán thường được phát hành để đáp ứng các chi phí của việc mở rộng trong tương lai hoặc thực hiện dự án trong khi trái phiếu được phát hành cho mục đích tài chính dài hạn.

3.2. Điểm giống nhau

Trái phiếu và trái khoán đều là các công cụ để huy động vốn.

Trái khoán cũng là một loại trái phiếu. Do đó, cả trái phiếu và trái khoán đều được tạo ra bởi một hợp đồng được gọi là trái phiếu ký quỹ. Hợp đồng trái phiếu là một văn bản pháp lý mô tả các đặc điểm của trái phiếu, bao gồm lãi suất, ngày thanh toán, ngày đáo hạn, các tính năng chuyển đổi, v.v., nghĩa vụ của tổ chức phát hành và quyền của người nắm giữ trái phiếu.

Các trái khoán và trái phiếu trả một tỷ lệ lãi suất cụ thể cho người nắm giữ nó.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *