Trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm ở cấp đầu tư nghĩa là gì?

Dựa theo xếp hạng tín dụng, trái phiếu được chia làm hai loại là trái phiếu cấp đầu tư và trái phiếu lãi suất cao (trái phiếu rác). Xếp hạng này giúp các nhà đầu tư biết được phần nào rủi ro khi lựa chọn đầu tư một trái phiếu bất kỳ.

1. Trái phiếu xếp hạng đầu tư là gì?

Mức đầu tư là mức đánh giá cho thấy trái phiếu địa phương hoặc công ty có rủi ro vỡ nợ tương đối thấp.

Các công ty xếp hạng trái phiếu như Standard & Poor’s và Moody’s sử dụng các ký hiệu khác nhau, bao gồm các chữ cái viết hoa và viết thường “A” và “B”, để xác định xếp hạng chất lượng tín dụng của trái phiếu. “AAA” và “AA” (chất lượng tín dụng cao) và “A” và “BBB” (chất lượng tín dụng trung bình) được coi là hạng đầu tư. Xếp hạng tín dụng đối với trái phiếu dưới các chỉ định này (“BB,” “B,” “CCC”, v.v.) được coi là chất lượng tín dụng thấp và thường được gọi là “trái phiếu rác”

Xếp hạng tín dụng là cực kỳ quan trọng vì chúng truyền tải rủi ro liên quan đến việc mua một trái phiếu nhất định. Xếp hạng tín dụng cấp đầu tư cho thấy rủi ro vỡ nợ tín dụng thấp, khiến nó trở thành một phương tiện đầu tư hấp dẫn – đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thận trọng.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng trái phiếu chính phủ, còn được gọi là Kho bạc, không được xếp hạng chất lượng tín dụng, tuy nhiên những chứng khoán này vẫn được coi là có chất lượng tín dụng rất cao.

2. Chi tiết xếp hạng tín dụng hạng đầu tư

Trong trường hợp quỹ trái phiếu doanh nghiệp và thành phố, tài liệu của công ty quỹ, chẳng hạn như bản cáo bạch quỹ và báo cáo nghiên cứu đầu tư độc lập, sẽ báo cáo “chất lượng tín dụng trung bình” cho toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ.

Xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành cấp đầu tư là những xếp hạng được xếp hạng trên BBB hoặc Baa. Xếp hạng chính xác phụ thuộc vào cơ quan xếp hạng tín dụng.

2.1. Trái phiếu xếp hạng cấp đầu tư theo Standard & Poor’s

Đối với Standard & Poor’s, xếp hạng tín dụng cấp đầu tư bao gồm: AAA, AA+, AA, AA-

Các công ty có bất kỳ xếp hạng tín dụng nào trong danh mục này tự hào có khả năng hoàn trả các khoản vay của họ cao; tuy nhiên, những người được xếp hạng AAA đứng đầu bảng xếp hạng và được coi là có khả năng thanh toán các khoản vay cao nhất

Danh mục tiếp theo xuống bao gồm các xếp hạng sau: A+, A, A-

Các công ty có các xếp hạng này được coi là các tổ chức ổn định có năng lực hoàn trả các cam kết tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, những công ty như vậy có thể gặp phải những thách thức trong điều kiện kinh tế xấu đi.

Cấp dưới cùng của xếp hạng tín dụng cấp đầu tư do Standard and Poor’s cung cấp bao gồm: BBB+, BBB, BBB-

Các công ty có các xếp hạng này thường được coi là “hạng đầu cơ” và thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn khi điều kiện kinh tế thay đổi so với nhóm trước đó. Tuy nhiên, các công ty này phần lớn chứng tỏ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán nợ của họ

2.2. Trái phiếu xếp hạng cấp đầu tư theo Moody’s

Theo Moody’s, trái phiếu cấp độ đầu tư bao gồm các xếp hạng tín dụng sau: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3

Trái phiếu Aaa được xếp hạng cao nhất có ít rủi ro tín dụng nhất trong việc công ty có khả năng không trả được các khoản vay. Ngược lại, các công ty được xếp hạng Baa ở mức trung bình vẫn có thể có các yếu tố đầu cơ, có rủi ro tín dụng cao – đặc biệt là những công ty đã trả nợ bằng dòng tiền dự kiến trong tương lai, không thành hiện thực như dự kiến.

3. Hạ cấp tín dụng là gì?

Các nhà đầu tư nên biết rằng một cơ quan hạ cấp trái phiếu của một công ty từ “BBB” xuống “BB” sẽ phân loại lại nợ của công ty đó từ loại đầu tư sang trạng thái “rác”. Mặc dù đây chỉ là một sự sụt giảm xếp hạng tín nhiệm một bậc, nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Tình trạng xếp hạng rơi xuống trạng thái “rác” mà một công ty có thể phải vật lộn để trả các khoản nợ của mình. Tình trạng tụt hạng có thể khiến các công ty gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm các lựa chọn tài chính, gây ra một vòng xoáy đi xuống, do chi phí vốn tăng lên.

4. Trái phiếu rác là gì?

Trái phiếu rác là một khoản nợ đã được xếp hạng tín dụng dưới mức đầu tư. Do đó, những trái phiếu này có rủi ro cao hơn vì khả năng công ty phát hành sẽ vỡ nợ hoặc trải qua một sự kiện tín dụng cao hơn, do nguồn doanh thu không chắc chắn hoặc thiếu tài sản thế chấp đủ. Do rủi ro cao hơn, các nhà đầu tư được bù đắp với lãi suất cao hơn, đó là lý do tại sao trái phiếu rác còn được gọi là trái phiếu lợi suất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.