Trái phiếu trả lãi suất hay cổ tức?

Đầu tư có thể là một cách chắc chắn để kiếm thu nhập, và trái phiếu là một trong những phương tiện đầu tư phổ biến nhất để thực hiện mục tiêu này. Trong khi cổ phiếu trả cổ tức, trái phiếu sẽ thanh toán lãi suất cho nhà đầu tư. Hiểu được sự khác biệt có thể giúp bạn xác định cách tốt nhất để đầu tư tiền của mình.

1. So sánh trái phiếu với cổ phiếu

Trong khi cả chính phủ và tập đoàn đều phát hành trái phiếu, chỉ có tập đoàn bán cổ phiếu.

Khi cổ phiếu được mua, nhà đầu tư đang mua quyền sở hữu trong công ty và bạn trở thành cổ đông.

Khi trái phiếu được mua, nhà đầu tư đang cho người phát hành khoản nợ đó vay tiền. Các tổ chức phát hành đó bao gồm các tập đoàn, chính phủ liên bang, chính phủ nước ngoài và chính quyền tiểu bang và địa phương. Tiền thu được từ trái phiếu được sử dụng để tài trợ cho các dự án vốn hoặc trang trải chi phí hoạt động.

2. Sự khác biệt giữa lãi suất của trái phiếu và cổ tức của cổ phiếu

Cổ phiếu của công ty được chào bán tại thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty. Thu nhập và lợi nhuận của công ty được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông. Bởi vì trái chủ chỉ đơn giản là cho vay tiền, họ không có quyền sở hữu trong công ty. Do đó, họ không có cổ phần sở hữu và không được nhận cổ tức. Tuy nhiên, người sở hữu trái phiếu nhận được các khoản thanh toán lãi suất vì khoản vay của họ.

3. Giá trái phiếu

Trước khi quyết định bán trái phiếu, công ty phát hành sẽ xác định cách tốt nhất để cấu trúc thương vụ sao cho họ trả số tiền lãi ít nhất có thể. Người mua trái phiếu nên hiểu rằng giá họ trả cho trái phiếu dựa trên lãi suất. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm; và khi lãi suất giảm, giá trái phiếu sẽ tăng.

4. Tính lãi suất trái phiếu

Có nhiều yếu tố quyết định việc đầu tư vào trái phiếu sẽ phải trả bao nhiêu tiền lãi.

Một là chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành. Các tổ chức phát hành có tín dụng hầu như không được đánh giá là hạng đầu tư được coi là có nguy cơ vỡ nợ cao hơn. Để làm cho trái phiếu của họ trở nên hấp dẫn, họ phải trả thêm tiền lãi. Các tổ chức phát hành có tín dụng mạnh được coi là ít có khả năng vỡ nợ hơn, vì vậy họ trả lãi ít hơn.

Khoảng thời gian trái phiếu được lưu hành trước khi chúng đến hạn cũng quyết định lãi suất trả cho người sở hữu trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu có thể từ một ngày đến hơn 30 năm. Dư nợ càng dài thì càng có nhiều khả năng bị biến động lãi suất. Tiền lãi thường được trả nửa năm.

5. Lợi ích của việc đầu tư trái phiếu

Lợi ích của việc đầu tư vào trái phiếu là tiền lãi do công ty phát hành trả được khấu trừ thuế liên bang. Trái phiếu có lãi suất cố định có thể là một nguồn đáng tin cậy cho các nhà đầu tư muốn tránh những thăng trầm của thị trường chứng khoán vì các khoản thanh toán gốc và lãi được thực hiện theo một lịch trình đều đặn và có thể đoán trước được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.