Xếp hạng cho một trái phiếu hay cổ phiếu là gì?

Trái phiếucổ phiếu là hai loại chứng khoán phổ biến nhất hiện nay. Mỗi loại đều có rủi ro và tiềm năng lợi nhuận riêng. Để giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc lựa chọn trái phiếu hay cổ phiếu dựa vào mức độ rủi ro, các cơ quan xếp hạng tín dụng đã nghiên cứu và đưa ra xếp hạng cho các loại chứng khoán này

1. Như thế nào là xếp hạng cho trái phiếu hay cổ phiếu?

Xếp hạng là một công cụ đánh giá do nhà phân tích hoặc cơ quan xếp hạng chỉ định cho cổ phiếu hoặc trái phiếu. Xếp hạng được ấn định cho biết mức độ cơ hội đầu tư của cổ phiếu hoặc trái phiếu. Ba cơ quan xếp hạng chính là Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service và Fitch Ratings.

Các xếp hạng được ấn định bởi các tổ chức xếp hạng khác nhau chủ yếu dựa trên mức độ tín nhiệm của công ty bảo hiểm hoặc tổ chức phát hành. Do đó, xếp hạng này có thể được hiểu là thước đo trực tiếp xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, mức độ ổn định tín dụng và mức độ ưu tiên thanh toán cũng được đưa vào xếp hạng.

2. Cách hoạt động của việc xếp hạng

Các nhà phân tích làm việc ở cả bên mua và bên bán của ngành nghiên cứu cổ phiếu và viết ý kiến về những cổ phiếu đó, thường sẽ bao gồm xếp hạng như “mua”, “giữ” hoặc “bán”. Trong khi đó, trái phiếu được xếp hạng bởi ba cơ quan xếp hạng trái phiếu lớn.

Một công ty có thể cải thiện điểm xếp hạng của mình bằng cách duy trì càng ít nợ càng tốt và luôn cảnh giác khi có những thay đổi đột ngột xảy ra trong công ty.

3. Các loại xếp hạng chính cho trái phiếu và cổ phiếu

3.1 Xếp hạng cổ phiếu của nhà phân tích

Các nhà phân tích bên mua sẽ viết ý kiến cho nhóm của họ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các quyết định quản lý danh mục đầu tư. Các nhà phân tích bên bán sẽ viết ý kiến để hướng dẫn những người khác về nghiên cứu của họ và cố gắng bán các cổ phiếu cụ thể thay mặt cho khách hàng. Đối với một cổ phiếu, nhà phân tích có thể ấn định xếp hạng “mua”, “nắm giữ” hoặc “bán” và giải thích lý do tại sao họ đề xuất hành động này cho cổ phiếu.

Khi nói đến các ngân hàng và tổ chức lớn, họ đều sử dụng các thuật ngữ và phân loại khác nhau. Ví dụ, sử dụng các thuật ngữ “thừa cân”, “cân nặng bằng nhau” và “nhẹ cân”. Thời hạn để xếp hạng là 12 đến 18 tháng. Hoặc sử dụng các thuật ngữ “tốt hơn”, “trung tính” và “kém hiệu quả”, dựa trên khoảng thời gian 12 tháng. Tất cả các điều khoản này là biến thể của xếp hạng “mua”, “giữ” và “bán”.

3.2. Xếp hạng trái phiếu của cơ quan xếp hạng

Đối với trái phiếu, cơ quan xếp hạng sẽ đánh giá mức độ an toàn tương đối cho trái phiếu dựa trên bức tranh tài chính cơ bản của tổ chức phát hành, trong đó xem xét kỹ lưỡng khả năng trả nợ gốc và trả lãi của tổ chức phát hành.

Xếp hạng cho Moody’s và S&P từ cao nhất đến thấp nhất trong hạng mục đầu tư là Aaa / AAA, Aa1 / AA+, Aa2 / AA, Aa3 / AA-, A1 / A +, A2 / A, A3 / A-, Baa1 / BBB+, Baa2 / BBB và Baa3 / BBB-.

Standard & Poor’s là nhà cung cấp Chỉ số S&P 500, đồng thời là nguồn dữ liệu hàng đầu và nhà cung cấp chỉ số xếp hạng tín dụng độc lập.

Moody’s là nhà cung cấp các nghiên cứu tài chính quốc tế về trái phiếu chính phủ và trái phiếu phát hành thương mại. Moody’s sử dụng hệ thống xếp hạng để đánh giá mức độ tín nhiệm của người đi vay. Thang điểm đánh giá này bắt đầu từ Aaa (có chất lượng cao nhất) và đến C (có chất lượng thấp nhất)

Fitch Ratings cũng là một tổ chức xếp hạng tín nhiệm mang tầm quốc tế. Cơ quan này dựa trên xếp hạng của mình dựa trên các yếu tố như mức độ nhạy cảm của một công ty với những thay đổi nội bộ và loại nợ mà công ty nắm giữ. Fitch được các nhà đầu tư sử dụng như một hướng dẫn về những khoản đầu tư nào sẽ không vỡ nợ và do đó sẽ dẫn đến lợi nhuận vững chắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.