Xếp hạng tín nhiệm A+ và A1 của trái phiếu nghĩ là gì?

Cả trái phiếu xếp hạng tín nhiệm A+ và A1 đều nằm ngay giữa hạng mục đầu tư trong hệ thống xếp hạng tín dụng được cung cấp bởi các cơ quan xếp hạng. Chúng biểu thị rằng trái phiếu có chất lượng cao và có nhiều phẩm chất tích cực, nhưng có mức độ rủi ro đầu tư dài hạn cao hơn một chút.

1. Ý nghĩa của trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm A+ hoặc A1

1.1. Các cơ quan xếp hạng trái phiếu A+ và A1

Cả A+ và A1 đều thể hiện mức xếp hạng cao thứ năm mà công ty phát hành nợ hoặc công cụ nợ có thể nhận được. A+ / A1 đề cập đến hai xếp hạng đối với trái phiếu dài hạn và công ty phát hành trái phiếu bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cạnh tranh Standard & Poor’s (S&P) và Moody’s tương ứng. S&P sử dụng A+ và Moody’s sử dụng A1, nhưng cả hai đều chỉ ra khá nhiều điều giống nhau.

Tại Moody’s, xếp hạng A1 đứng sau xếp hạng Aaa, Aa1, Aa2 và Aa3. Bản thân xếp hạng A biểu thị rằng trái phiếu (hoặc bất kỳ chứng khoán nào đang được xếp hạng) là “loại trên trung bình và có rủi ro tín dụng thấp.” Bổ ngữ 1 chỉ ra rằng “nghĩa vụ được xếp hạng ở mức cao hơn trong danh mục xếp hạng chung của nó.”

Tại Standard & Poor’s, xếp hạng A đứng sau xếp hạng AAA, AA+, AA và AA-. Bản thân xếp hạng A biểu thị “năng lực mạnh mẽ để đáp ứng các cam kết tài chính, nhưng hơi dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế bất lợi và những thay đổi của hoàn cảnh”. S&P tinh chỉnh thêm đánh giá bằng cách thêm dấu + hoặc – vào chữ cái.

1.2. Xếp hạng tín nhiệm để làm gì?

Cả A+ và A1 đều cao hơn sáu thứ hạng trên ngưỡng phân biệt nợ cấp đầu tư với nợ có lợi suất cao hoặc không thuộc cấp đầu tư, mang xếp hạng Baa1 / BBB +, Baa2 / BBB, Baa3 / BBB-, hoặc thậm chí thấp hơn. Xếp hạng A+ / A1 cho thấy nhà phát hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ có sự hỗ trợ tài chính ổn định và dự trữ tiền mặt dồi dào. Rủi ro vỡ nợ đối với các nhà đầu tư hoặc chủ hợp đồng là rất thấp.

Việc xếp hạng tín nhiệm được ấn định bởi các tổ chức xếp hạng khác nhau chủ yếu dựa trên mức độ tín nhiệm của công ty bảo hiểm hoặc tổ chức phát hành; theo một nghĩa nào đó, chúng là sự đánh giá định lượng về mức độ tín nhiệm của người đi vay. A+ và A1, giống như tất cả các xếp hạng, có thể được hiểu là thước đo trực tiếp xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, mức độ ổn định tín dụng và mức độ ưu tiên thanh toán cũng được đưa vào xếp hạng.

2. Ví dụ về trái phiếu A+ / A1

Ví dụ, XYZ là một công ty đang tìm cách huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu dài hạn. Đây là một công ty sản xuất các sản phẩm tiêu dùng phổ biến và có bảng cân đối kế toán mạnh với nhiều dòng tiền tự do. Nó phát hành một khoản trái phiếu có trách nhiệm và có thể dễ dàng trả lãi cho các trái phiếu của mình cho đến khi chúng đáo hạn ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, có một số thay đổi sắp tới có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Có những dấu hiệu cho thấy doanh số bán sản phẩm chủ lực của họ đang chậm lại và các quy định mới về môi trường có thể buộc hãng phải nâng cấp một số nhà máy và phương pháp sản xuất tốn kém.

Kết quả là Moody’s và S&P xếp hạng trái phiếu của công ty XYZ là A+ / A1. Khi làm như vậy, họ cho rằng công ty có đủ năng lực để đáp ứng các cam kết tài chính, cùng với nhiều thuộc tính đầu tư tích cực; nhưng nó cũng có những yếu tố dễ bị tác động bất lợi của những thay đổi của điều kiện kinh tế.

3. Đầu tư ít rủi ro với trái phiếu chất lượng cao iBond của Techcombank

Hãy trải nghiệm đầu tư và nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn trên thị trường trái phiếu với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao iBond của Công ty chứng khoán Techcom Securities (TCBS). Khi đầu tư iBond, bạn có cơ hội nhận lãi suất định kỳ từ 8-10%/năm, thanh khoản linh hoạt với các mã trái phiếu iBond Pro hoặc iBond Prix.

Trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao iBond có khả năng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nhà đầu tư, do đó, ngày càng được nhiều ưa chuộng trên khắp cả nước. TCBS cũng tự hào đứng thứ nhất thị trường trái phiếu tại HOSE quý 1 năm 2020. Để cạnh tranh với hàng nghìn nhà đầu tư khác và giao dịch theo cách của bạn để vươn lên dẫn đầu bằng cách mở tài khoản chứng khoán trực tuyến hoàn toàn miễn phí tại TCBS qua website: https://iwp.tcbs.com.vn/105C730690

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.