Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu nhằm mục đích gì?

Thông thường, trước khi các tổ chức phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng, mỗi một trái phiếu sẽ nhận được xếp hạng từ một hoặc nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm.

Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu là gì?

Xếp hạng tín nhiệm của mỗi trái phiếu sẽ hoạt động như một phép đo khả năng người cho vay có thể thanh toán trái phiếu đúng hạn và đầy đủ. Đến lượt mình, các nhà đầu tư có thể sử dụng xếp hạng để quyết định xem có nên mua một số trái phiếu nhất định hay không.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm trái phiếu

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đưa ra xếp hạng cho cả công ty phát hành trái phiếu và trái phiếu mà công ty phát hành. Xếp hạng cho một tổ chức phát hành gần tương đương với điểm tín dụng của một cá nhân. Theo Đại học Wisconsin, một số yếu tố kết hợp để tính điểm số này, bao gồm các chỉ số tài chính cho tổ chức phát hành, chẳng hạn như tỷ lệ nợ trên vốn; lịch sử tín dụng trước đây của nó; doanh thu hiện tại và dự đoán của nó; và danh tiếng của ban quản lý.

Chức năng

Hầu hết các cơ quan xếp hạng sử dụng một hệ thống ấn định các điểm chữ cái để xếp hạng, giúp các nhà đầu tư tính toán rủi ro tương đối cho các khoản đầu tư của họ. Ví dụ: Standard & Poor’s dành xếp hạng cao nhất của mình, “AAA,” chỉ cho một số công ty. Trái phiếu được chỉ định “BBB” được coi là thấp hơn mức đầu tư và xếp hạng thấp nhất, “D,” dành cho trái phiếu mặc định.

Ý nghĩa

Để bù đắp cho họ rủi ro khi mua trái phiếu có xếp hạng thấp và do đó, rủi ro vỡ nợ tương đối cao, các nhà đầu tư sẽ yêu cầu công ty phát hành trái phiếu cung cấp cho họ một mức lãi suất cao hơn. Do đó, xếp hạng trái phiếu thấp, nói chung có nghĩa là trái phiếu sẽ đắt hơn đối với công ty phát hành, họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn với lãi suất.

Cân nhắc dành cho nhà đầu tư

Xếp hạng trái phiếu không phải là phép đo tuyệt đối về rủi ro của trái phiếu; chúng là những ước tính có thể thay đổi theo thời gian. Một trái phiếu thường trải qua nhiều lần tái xếp hạng trong suốt vòng đời của nó để đáp ứng với các yếu tố mà các cơ quan xếp hạng tin rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu lợi của người đi vay đối với trái phiếu. Ngay cả những trái phiếu được đánh giá cao cũng có thể bị hạ cấp xuống trạng thái rác. Ngược lại, trái phiếu có xếp hạng ban đầu thấp có thể được nâng hạng nếu tình hình tài chính của công ty phát hành được cải thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.