Xếp hạng trái phiếu AA+ so với Aa1 có gì khác biệt?

Các tổ chức xếp hạng tín dụng chấm điểm các tổ chức phát hành trái phiếu dựa trên khả năng trả nợ của họ. Các cơ quan như Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings và Moody’s Investors Services chỉ định các xếp hạng này thông qua thang điểm dựa trên chữ cái. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về các xếp hạng trái phiếu AA+ và Aa1 có gì khác nhau

1. Tổng quan về trái phiếu xếp hạng AA+ và Aa1

Xếp hạng của trái phiếu là chỉ số chính đánh giá mức độ tín nhiệm của công ty phát hành trái phiếu, và do đó mức độ rủi ro đối với nhà đầu tư mà công ty phát hành có thể không trả được nợ.

AA + và Aa1 lần lượt được chỉ định bởi S&P và Moody’s. Những điểm này được trao cho các sản phẩm cấp độ đầu tư vì chúng có chất lượng cao. Chúng thể hiện rằng công ty phát hành có tài chính lành mạnh và có đủ doanh thu và dự trữ tiền mặt để trả các khoản nợ của mình. Rủi ro vỡ nợ đối với các nhà đầu tư hoặc chủ hợp đồng là thấp.

2. Xếp hạng trái phiếu AA +

Xếp hạng S&P được cấp cho các tổ chức phát hành dài hạn của các công ty tín dụng và bảo hiểm trên thang điểm dựa trên thư. Xếp hạng đầu tiên là AAA trong khi mức cao thứ hai là AA. Tiếp theo là xếp hạng A. Bất cứ thứ gì thuộc loại A đều được coi là có chất lượng cao, có nghĩa là công ty phát hành nợ có khả năng rất cao trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Theo S&P Global Ratings, một công ty được xếp hạng AA được xác định là có “năng lực rất mạnh để đáp ứng các cam kết tài chính của mình”. Nó chỉ lệch một chút so với các công ty được xếp hạng cao nhất. S&P có thể thêm dấu “+” hoặc dấu “-” vào các loại chữ cái này để “hiển thị vị trí tương đối trong các loại xếp hạng”. Điều này có nghĩa là xếp hạng AA + là một chút cao hơn mức AA.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là S&P sử dụng một thang đo khác đối với nợ dài hạn và ngắn hạn. Hệ thống xếp hạng trái phiếu ngắn hạn tương đối đơn giản. Trái phiếu ngắn hạn được coi là chất lượng đầu tư được xếp hạng A-1, A-2 hoặc A-3. Trái phiếu ngắn hạn xếp hạng B hoặc C được coi là có tính đầu cơ hoặc tệ hơn.

3. Xếp hạng trái phiếu Aa1

Moody’s có một hệ thống hơi giống với hệ thống được sử dụng bởi S&P. Các tổ chức phát hành nợ có điểm cao nhất rơi vào phạm vi A bắt đầu bằng Aaa. Aa là hạng mục tiếp theo sau các khoản đầu tư hạng A. Theo Moody’s, khoản đầu tư loại Aa “được đánh giá là có chất lượng cao và có rủi ro tín dụng rất thấp”.

Moody’s chỉ định các công cụ sửa đổi số cho các xếp hạng dựa trên chữ cái này. Thêm số 1 vào vị trí cao nhất của phạm vi đó rong khi số 2 biểu thị mức trung bình và số 3 biểu thị xếp hạng ở phạm vi thấp.

Xếp hạng Aa1 cao hơn xếp hạng Aa2. Đây cũng là điểm số cao thứ hai mà Moody’s có thể ấn định cho các khoản đầu tư và tập đoàn sau xếp hạng Aaa. Các khoản đầu tư có điểm Aa1 được chỉ định với phân loại P-1, cho thấy “khả năng vượt trội trong việc trả các nghĩa vụ nợ ngắn hạn”

4. Cân nhắc đặc biệt

S&P và Moody’s ấn định xếp hạng dựa trên các đặc điểm cố hữu nhất định (của vấn đề nợ và công ty phát hành hoặc của một quốc gia cụ thể) cùng với các yếu tố bên ngoài nhất định khác. Chúng bao gồm sức mạnh tài chính, có thể được xác định bằng cách phân tích các báo cáo tài chính và các tỷ số tài chính liên quan đến chúng. Một số cân nhắc bên ngoài bao gồm chính sách tiền tệ và tài khóa, lãi suất và mối quan hệ của một tổ chức với những người chơi chính khác, chẳng hạn như công ty mẹ. Những lo ngại về địa chính trị cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của một quốc gia.

5. Cách xếp hạng trái phiếu hoạt động

Xếp hạng trái phiếu tương đương với xếp hạng tín dụng của người tiêu dùng đối với các công ty và chính phủ muốn vay tiền. Xếp hạng mà trái phiếu của một công ty nhận được xác định tỷ suất sinh lợi mà công ty đó sẽ trả cho trái phiếu của mình. Mỗi bước tiếp theo thấp hơn trong các xếp hạng được liệt kê ở trên có nghĩa là một bước tăng trong tỷ suất sinh lợi và mức độ rủi ro.

Trái phiếu chất lượng cao có lãi suất thấp hơn. Chúng được coi là những khoản đầu tư trú ẩn an toàn và thường được mua bởi những người về hưu đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định và những nhà đầu tư tìm cách cân bằng các khoản đầu tư rủi ro hơn như cổ phiếu với trái phiếu chất lượng cao, ít rủi ro.

Trái phiếu chất lượng thấp thường được gọi là trái phiếu có lợi suất cao. Họ thanh toán tốt hơn bởi vì họ đi kèm với rủi ro lớn hơn là công ty phát hành sẽ vỡ nợ đối với các khoản thanh toán trái phiếu của họ. Xếp hạng trái phiếu gọi chúng là trái phiếu không đầu tư. Chúng thường được gọi là trái phiếu rác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.