Xếp hạng Trái phiếu Triple-A (AAA) là gì?

Xếp hạng trái phiếu Triple-A (AAA) là mức xếp hạng cao nhất của các cơ quan trái phiếu đối với khoản đầu tư được coi là có rủi ro vỡ nợ thấp, do đó làm cho nó có giá trị tín dụng cao nhất.

1. Xếp hạng Trái phiếu Triple-A (AAA) là gì?

Trái phiếu AAA được coi là an toàn tuyệt đối bởi ba cơ quan xếp hạng trái phiếu sơ cấp: Fitch, Moody’s và Standard & Poor’s. Điểm thấp nhất là “D” đối với Fitch và Standard & Poor’s. Xếp hạng thấp nhất mà Moody’s tài trợ là “C.”

Trái phiếu tương tự như một khoản vay. Một pháp nhân phát hành trái phiếu, mà nhà đầu tư mua với kỳ vọng được hoàn vốn trong tương lai – cộng với lãi suất.

Bằng cách cấp xếp hạng AAA, các tổ chức xếp hạng trái phiếu báo hiệu rằng họ có nhiều niềm tin nhất có thể vào các đơn vị này để tôn trọng các điều khoản của trái phiếu. Nói cách khác, họ tin rằng khả năng rất cao bạn sẽ lấy lại được tiền của mình.

2. Cách thức hoạt động của xếp hạng trái phiếu Triple-A (AAA)

Các cơ quan xếp hạng trái phiếu xem xét nhiều số liệu khác nhau để xác định mức độ an toàn của trái phiếu như một khoản đầu tư. Chúng bao gồm sức mạnh của bảng cân đối kế toán của công ty phát hành, khả năng có đủ thu nhập và dòng tiền để trang trải các khoản trả lãi và gốc đã cam kết, và tài sản thế chấp có sẵn để thu giữ trong trường hợp trái phiếu vỡ nợ trước hoặc tại ngày đáo hạn. Rất khó để đạt được xếp hạng AAA.

3. Các lựa chọn thay thế

Trái phiếu AAA thuộc về một loại trái phiếu rộng hơn được gọi là trái phiếu “cấp độ đầu tư”. Trái phiếu cấp độ đầu tư bao gồm bất kỳ trái phiếu nào được xếp hạng bằng hoặc cao hơn BBB- (trên thang điểm S&P và Fitch) hoặc Baa3 (trên thang điểm Moody’s). Điều này có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Ví dụ, một bộ phận tín thác ngân hàng hoặc quỹ hưu trí có thể ưu tiên trái phiếu cấp đầu tư hơn trái phiếu cấp thấp hơn vì mong muốn duy trì số dư ổn định.

Hệ thống phân loại có thể bị phá vỡ một chút khi so sánh trái phiếu công ty cấp đầu tư với trái phiếu chính phủ như Tín phiếu Kho bạc và Trái phiếu Kho bạc — còn được gọi là “Kho bạc”. Mặc dù một công ty như Microsoft có thể phát hành trái phiếu AAA, nhưng trái phiếu Kho bạc thường được coi là trái phiếu an toàn nhất.

Mức độ an toàn tương đối của các khoản đầu tư trái phiếu đô thị khác nhau tùy theo tổ chức phát hành.

4. Trái phiếu rác

Với rủi ro thấp hơn sẽ có ít phần thưởng hơn. Do tình trạng vững chắc của chúng, trái phiếu được xếp hạng AAA mang lại lợi suất thấp nhất. Bạn được gì trong sự an tâm, bạn mất về thu nhập.

Ở đầu ngược lại của thang xếp hạng tín dụng là trái phiếu rác, có xếp hạng thấp và lợi suất cao. Chúng còn được gọi là trái phiếu có lợi suất cao. Các công ty phát hành các loại trái phiếu này bị xếp hạng kém vì các cơ quan tín dụng xác định rằng họ có nguy cơ vỡ nợ (hoặc đã từng vỡ nợ trong quá khứ).

Nếu họ vỡ nợ, trái chủ có thể không được thanh toán. Để lôi kéo các nhà đầu tư, các công ty này cần đưa ra mức lợi suất cao hơn. Sau đó, một số nhà đầu tư quyết định việc đầu tư vào một trái phiếu rác để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn được cung cấp là xứng đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.