Mối quan hệ giữa lãi suất trái phiếu và giá cổ phiếu

Lợi tức trái phiếu và giá cổ phiếu đều là một phần của quá trình đầu tư. Lợi tức của trái phiếu là lợi tức mà nhà đầu tư kiếm được khi đầu tư có thu nhập cố định. Giá cổ phiếu xác định số tiền nhà đầu tư phải trả để trở thành cổ đông vốn cổ phần. Cả lợi tức và giá của trái phiếu đều được sử dụng để xác định thu nhập mà khoản đầu tư sẽ phân phối theo thời gian. Giá cổ phiếu thay đổi dựa trên cung và cầu trên thị trường và lợi nhuận của nhà đầu tư được xác định bởi chuyển động của thị trường.

1. Lãi suất trái phiếu và giá cổ phiếu có mối quan hệ như thế nào

Mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lợi suất trái phiếu khá minh bạch. Khi giá trái phiếu giảm, lãi suất hoặc lợi tức của chứng khoán đó tăng lên. Điều này làm cho các công ty phát hành trái phiếu vay tiền trên thị trường nợ đắt hơn.

Lãi suất tăng trên thị trường trái phiếu có khả năng tác động làm giảm giá cổ phiếu. Trong một môi trường mà tỷ giá đang tăng và giá cổ phiếu bị kìm hãm, các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn trên thị trường trái phiếu so với cổ phiếu.

2. Đặc trưng của lợi suất trái phiếu

Lợi suất của trái phiếu là lợi nhuận mà khoản đầu tư tạo ra trong một năm. Nó dựa trên lãi suất và giá của trái phiếu. Nếu lãi suất thay đổi, lợi suất của trái phiếu có thể thay đổi đáng kể so với thời điểm đầu tư ban đầu. Lợi suất trái phiếu càng cao thì khoản đầu tư càng được coi là rủi ro. Trái phiếu an toàn hơn, chẳng hạn như Kho bạc chính phủ, có nguy cơ vỡ nợ nhỏ và sau đó các nhà đầu tư kiếm được lợi tức khiêm tốn hơn.

3. Sự biến động của giá cổ phiếu và lãi suất trái phiếu trên thị trường

Cả giá cổ phiếu và lợi tức trái phiếu đều có thể thể hiện sự biến động. Thị trường biến động mạnh thường xảy ra phổ biến hơn trên thị trường chứng khoán nơi cổ phiếu giao dịch, nhưng thị trường trái phiếu không phải là miễn nhiễm. Lạm phát là nguyên nhân dẫn đến sự biến động trên thị trường trái phiếu.

4. Tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu và cổ phiếu thường là các loại tài sản không tương quan. Ví dụ, khi giá cổ phiếu đang giảm, các nhà đầu tư có thể bỏ các khoản đầu tư đó vì sự ổn định mà trái phiếu có xu hướng cung cấp. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nhà đầu tư cuối cùng đã bắt đầu quay trở lại thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sự biến động giá cổ phiếu sau đó đã khiến một số nhà đầu tư cá nhân bán cổ phiếu để ủng hộ lợi suất ổn định hơn mà trái phiếu phải cung cấp.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *