Trái phiếu xếp hạng tín dụng AAA nghĩa là gì?

Trái phiếu có xếp hạng tín dụng AAA khá phổ biến đối với những nhà đầu tư trái phiếu. Nhìn chung, trái phiếu được xem là khoản đầu tư ít rủi ro khi so sánh với cổ phiếu và xếp hạng AAA được đánh giá là gần như không có rủi ro. Bài viết dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu thêm về loại trái phiếu này

1. Trái phiếu xếp hạng AAA là gì?

AAA là mức xếp hạng cao nhất có thể có được bất kỳ tổ chức xếp hạng tín dụng lớn nào có thể ấn định cho trái phiếu của công ty phát hành. Trái phiếu được xếp hạng AAA có mức độ tín nhiệm cao vì người phát hành dễ dàng đáp ứng các cam kết tài chính và có rủi ro vỡ nợ thấp nhất

Các cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s (S&P)Fitch Ratings sử dụng các chữ cái “AAA” để xác định các trái phiếu có chất lượng tín dụng cao nhất, trong khi Moody’s sử dụng chữ “Aaa” tương tự để biểu thị xếp hạng tín dụng hàng đầu của trái phiếu.

2. Hiểu về xếp hạng tín dụng AAA

Thuật ngữ “vỡ nợ” dùng để chỉ một công ty phát hành trái phiếu không thanh toán số tiền gốc và / hoặc lãi suất đến hạn cho một nhà đầu tư. Vì trái phiếu được xếp hạng AAA được coi là có rủi ro vỡ nợ nhỏ nhất, các công cụ này có xu hướng cung cấp cho các nhà đầu tư lợi tức thấp nhất trong số các trái phiếu có ngày đáo hạn tương tự.

Xếp hạng AAA cũng có thể được trao cho các công ty.

3. Các loại trái phiếu xếp hạng AAA

3.1. Các loại trái phiếu đô thị

Trái phiếu đô thị có thể được phát hành dưới dạng trái phiếu doanh thu hoặc trái phiếu nghĩa vụ chung – với mỗi loại dựa trên các nguồn thu nhập khác nhau. Ví dụ, trái phiếu doanh thu được thanh toán bằng cách sử dụng phí và các nguồn tạo thu nhập cụ thể khác, như hồ bơi thành phố và địa điểm thể thao. Mặt khác, trái phiếu nghĩa vụ chung được hỗ trợ bởi khả năng huy động vốn của nhà phát hành thông qua việc đánh thuế.

Nói rõ hơn: Trái phiếu địa phương phụ thuộc vào thuế thu nhập của địa phương đó.

3.2. Trái phiếu có bảo đảm so với trái phiếu không có bảo đảm

Tổ chức phát hành có thể bán cả trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm. Mỗi loại trái phiếu mang trong mình một hồ sơ rủi ro khác nhau. Trái phiếu có bảo đảm có nghĩa là một tài sản cụ thể được cầm cố làm tài sản thế chấp cho trái phiếu và chủ nợ có quyền đòi tài sản đó nếu công ty phát hành không trả được nợ. Trái phiếu có bảo đảm có thể được thế chấp bằng các vật hữu hình như thiết bị, máy móc hoặc bất động sản. Các dịch vụ thế chấp có bảo đảm có thể có xếp hạng tín dụng cao hơn so với trái phiếu không có bảo đảm được bán bởi cùng một tổ chức phát hành.

Ngược lại, trái phiếu không có bảo đảm chỉ đơn giản là được hỗ trợ bởi khả năng thanh toán đã hứa của nhà phát hành, do đó xếp hạng tín nhiệm của các công cụ đó phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập của nhà phát hành.

4. Lợi ích của xếp hạng AAA

Xếp hạng tín dụng cao làm giảm chi phí đi vay của tổ chức phát hành. Do đó, có lý do là các công ty được xếp hạng cao có vị thế tốt hơn để vay các khoản tiền lớn hơn so với các công cụ có thu nhập cố định có xếp hạng tín dụng thấp hơn. Và chi phí đi vay thấp mang lại cho các công ty một lợi thế cạnh tranh đáng kể bằng cách cho phép họ dễ dàng tiếp cận tín dụng để phát triển doanh nghiệp của mình.

Ví dụ: một doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu mới để tung ra dòng sản phẩm mới, thiết lập cửa hàng ở địa điểm mới hoặc mua lại đối thủ cạnh tranh. Tất cả những sáng kiến này có thể giúp một công ty tăng thị phần của mình và phát triển mạnh về lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.