Các loại chứng khoán có thu nhập cố định

Có nhiều loại chứng khoán thu nhập cố định khác nhau. Hầu hết chúng được mua bởi các quỹ tổ chức lớn vì chúng được bán với mệnh giá từ 100.000 VNĐ trở lên. Mức giá này có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ trong việc tham gia tích cực vào thị trường này. Tuy nhiên, so với các quỹ đầu tư thì việc đầu mua chứng khoán riêng lẻ là cách tuyệt vời để một cá nhân có được nguồn thu nhập cố định với lãi suất cao hơn quỹ đầu tư

1. Tất cả Trái phiếu đều là Chứng khoán có thu nhập cố định

Tất cả các trái phiếu được coi là các khoản đầu tư có thu nhập cố định. Khi bạn mua trái phiếu từ các tổ chức phát hành nghĩa là đang cho tổ chức này vay một khoản tiền, đổi lại, bạn sẽ được trả lãi định kì. Khoản thanh toán định kì đó được gọi là thanh toán lãi suất coupon

Lãi suất coupon của trái phiếu sẽ được xác định trước bởi tổ chức phát hành và thời gian thanh toán có thể là hàng năm, hoặc nửa năm một lần tuỳ theo cam kết trên trái phiếu. Những người sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ. Tổ chức phát hành trái phiếu có thể là Chính phủ, doanh nghiệp hay cơ quan thành phố.

Khi trái phiếu đáo hạn, bên cạnh số tiền lãi định kỳ, trái chủ còn được trả lại số tiền gốc dùng để mua trái phiếu ban đầu (hay còn gọi là mệnh giá trái phiếu). Các khoản thanh toán này mang lại một dòng thu nhập đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Do đó trái phiếu được xem như là một chứng khoán có thu nhập cố định

Thời gian đáo hạn của trái phiếu có thể là ngắn hạn (dưới 1 năm), trung hạn (từ 2- dưới 10 năm) và dài hạn (từ 10 năm trở lên).

2. Lưu ý về Trái phiếu Tổng hợp

Trái phiếu tổng hợp là sự kết hợp của các khoản đầu tư để dẫn đến một công cụ thị trường có thể đạt được các điểm khác biệt. Thuật ngữ “tổng hợp” có nghĩa là chứng khoán bạn đang mua có nguồn gốc từ mối quan hệ liên quan đến một chứng khoán cụ thể và được thiết kế để bắt chước hiệu suất cũng như mức độ rủi ro của chứng khoán đó, mang lại trải nghiệm thể cho nhà đầu tư.

Ví dụ: nếu bạn muốn một loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm có khả năng trả lãi cao hơn nếu lãi suất thị trường tăng, nhưng không có sẵn trên thị trường để mua, bạn có thể mua trái phiếu tổng hợp.

Nó đã được thiết kế thông qua việc mua hoặc bán khống một số trái phiếu kho bạc, cộng với các mối quan hệ thanh toán lãi suất theo hợp đồng với các ngân hàng hoặc tập đoàn, để tạo ra dòng lãi tăng theo lãi suất thị trường và trả lại tiền gốc của bạn vào ngày đáo hạn trong mười năm.

3. Cổ phiếu ưu đãi là Chứng khoán có thu nhập cố định

Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu có trả cổ tức được ấn định khi cổ phiếu được phát hành. Cổ phiếu ưu đãi được trao một số quyền khác với cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông trả cổ tức khi nó được hội đồng quản trị biểu quyết, nhưng khoản thanh toán này không phải là số tiền đáng tin cậy vì nó có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ bởi hội đồng quản trị.

Vì giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được quy định từ trước như một loại điều khoản, nên nó được coi là một khoản thu nhập được bảo đảm và giao dịch theo lãi suất thị trường. Do đó, cổ phiếu ưu đãi cũng được xem như là một loại chứng khoán có thu nhập cố định. Cổ tức đại diện cho một tỷ lệ lợi nhuận nhất định dựa trên số tiền đã đầu tư, do đó, khi lãi suất thị trường tăng, giá trị của cổ phiếu ưu đãi giảm.

4. Trái phiếu bảo đảm bằng thế chấp và trái phiếu bảo đảm bằng tài sản

Cả hai loại trái phiếu này là chứng khoán có thu nhập cố định nhưng có một vài điểm khác nhau:

Trái phiếu bảo đảm bằng tài sản được hỗ trợ bởi một nhóm các tài sản tài chính như các khoản phải thu từ thẻ tín dụng, các khoản cho vay tiêu dùng, các khoản vay mua ô tô và các khoản cho vay mua nhà.

Trái phiếu được bảo đảm bằng thế chấp và các khoản chuyển nhượng thế chấp cũng được đảm bảo bằng tài sản nhưng chúng thường không được gọi là chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản. Tiền lãi trả của các gói vay thế chấp trái phiếu này sẽ được tính vào phần lãi trả cho nhà đầu tư trái phiếu.

Trái phiếu bảo đảm bằng tài sản thường trả tiền gốc khi đáo hạn nhưng trái phiếu bảo đảm bằng thế chấp có xu hướng trả cả lãi và gốc hàng tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.