MỤC: Kiến Thức

Ưu điểm của Trái phiếu Doanh nghiệp so với Trái phiếu Kho bạc

uu-diem-cua-trai-phieu-doanh-nghiep-so-voi-trai-phieu-kho-bac-ibond

Nhiều nhà đầu tư thường thêm trái phiếu vào danh mục đầu tư của mình để làm giảm rủi ro tổng thể. Trong đó, hai loại trái phiếu thường gặp đó là trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu kho bạc (trái phiếu chính phủ), mỗi loại sẽ có những ưu điểm cũng như mức […]

Sự khác biệt giữa lợi suất của trái phiếu và lãi suất coupon là gì?

Cả lợi suất và lãi suất coupon của trái phiếu đều là ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng mà một trái phiếu có thể mang lại cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng phân biệt được hai loại tỷ lệ này. Vậy sự khác biệt cơ bản giữa […]