MỤC: Kiến Thức

Những loại trái phiếu doanh nghiệp mà nhà đầu tư cần biết

Trái phiếu doanh nghiệp được các doanh nghiệp phát hành để huy động thêm vốn nhằm mở rộng hoạt động của doanh nghiệp đó. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau và thường được phân chia dựa kỳ hạn, mức độ rủi ro hoặc lợi tức của trái phiếu Đầu tư trái phiếu […]